VTC16 | Từ mô hình chăn nuôi gà, nông hộ Bùi Văn Tư, Thanh Hóa giờ đây đã trở thành Giám đốc HTX gà chạy bộ Cẩm Thủy. Với quy mô trang trại lên đến 6000 con/...