Cư Huê xây dựng mô hình chuẩn vệ sinh toàn xã

Cư Huê xây dựng mô hình chuẩn vệ sinh toàn xã

Cư Huê là một trong hai xã thuộc huyện Ea Kar được hưởng lợi từ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (sau đây gọi Chương trình) vay vốn của Ngân hàng Thế giới triển khai trên địa bàn huyện năm 2018. Sau gần 3 ...
Điểm sáng trong phát triển đảng viên ở huyện vùng sâu

Điểm sáng trong phát triển đảng viên ở huyện vùng sâu

Xác định phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đóng vai trò quan trọng, những năm qua, Đảng bộ xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đã quan tâm tạo nguồn đi đôi với bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Từ đó công ...
Nỗ lực về đích nông thôn mới

Nỗ lực về đích nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng nông thôn mới, diện mạo các vùng quê trên địa bàn đã có nhiều đổi thay rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.