Tây Vinh đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Tây Vinh đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn) đã tập trung cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện 19/19 tiêu chí và về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Xã đã đầu tư tổng cộng trên 60,4 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, trong đó ...
Làm đẹp xóm làng

Làm đẹp xóm làng

Hướng đến mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tiêu chí cảnh quan môi trường được các địa phương rất chú trọng, góp phần tạo nên những vùng quê “sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Phụ nữ Nghệ An phát huy vai trò, vị thế trong thời kỳ mới

Phụ nữ Nghệ An phát huy vai trò, vị thế trong thời kỳ mới

Cùng với sự ra đời và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, hoạt động của Hội LHPN tỉnh Nghệ An trong chặng đường 90 năm qua đã tạo ra nhiều phong trào, hoạt động mang dấu ấn. Đặc biệt những năm gần đây, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo, ...