Logo

Quảng Nam: "Than tặc" hoành hành xuyên đêm

Tình trạng trộm cắp than tại bãi than một cách công khai và rầm rộ tại huyện Nông Sơn (Quảng Nam) trong một thời gian dài làm cho lượng lớn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước bị thất thoát.