Phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn chính sách

Phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn chính sách

Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã tác động mạnh mẽ đến đời sống, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thành công này có được một phần nhờ Ngân hàng Chính sách xã hội ...
Tiếp tục đổi mới nội dung giám sát của HĐND

Tiếp tục đổi mới nội dung giám sát của HĐND

Ngày 19/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình ...
Hướng dẫn để ngư dân làm đúng trình tự, thủ tục

Hướng dẫn để ngư dân làm đúng trình tự, thủ tục

Theo quy định, ngư dân được Nhà nước hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67. Tuy nhiên, đến nay các chủ tàu vỏ thép trong tỉnh vẫn chưa được hưởng chính sách này, do chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục.