Chương trình Tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các tình nguyện viên của Chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) năm 2020 đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng đồng hành, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt nhất để các ...