A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu cân đối ngân sách từ xuất, nhập khẩu giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước

Đáng lưu ý, lũy kế thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ xuất, nhập khẩu giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước

Thu, chi ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2023.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Đáng lưu ý, lũy kế thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 124.600 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023 đạt 362.300 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 100.400 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 315.500 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 2 ước đạt 5.300 tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 10.800 tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2 ước đạt 18.900 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 2, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 112.700 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 242.000 tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết