Logo

Đổi thay trên quê hương An Thọ

An Thọ là xã miền núi, nằm về phía nam huyện Tuy An. Từ một vùng đất hoang sơ, địa hình núi non hiểm trở và dân cư thưa thớt, đến nay xã An Thọ đã thay da đổi thịt, chuyển mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kỳ vọng “thế ba chân” trong hợp tác xã

Khi nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp liên kết với nhau là sự bảo đảm bền vững cho chuỗi liên kết nông sản từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Sự liên kết này nếu đặt trong mô hình HTX sẽ càng phát huy hiệu quả. Thực tế hoạt động tại nhiều HTX ...