Sản phẩm OCOP khi vươn ra "biển lớn"

Cùng với khẳng định về chất lượng và mẫu mã, sự kết nối của các sở, ngành liên quan, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của Đắk Lắk đã được tiêu thụ rộng khắp cả nước bằng nhiều kênh phân phối.