Logo

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đồng bào nghèo

Ngày 9/9, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh đoàn cùng phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đồng bào nghèo trong nhiệm ...

26/113 hợp tác xã nông nghiệp xếp loại tốt

Theo Chi cục Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 113 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Trong đó, 26 HTX xếp loại tốt, đạt tỉ lệ 23%; 38 HTX xếp loại khá, chiếm 33,6%; còn lại 31 HTX xếp loại trung bình, chiếm 27,4%. So với năm 2019, số HTX nông nghiệp ...