Logo

Huyện vùng biên nỗ lực giảm nghèo

Ea Súp là huyện biên giới, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bởi vậy, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số

Thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh giúp người dân và doanh nghiệp chủ động tiếp cận các ...