Logo

Phú Hòa: Thực hiện chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng

Theo UBND huyện Phú Hòa, thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện chặt chẽ. Theo đó, công tác này được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể của huyện hưởng ứng sôi nổi, tổ chức phát động các phong trào trên mọi lĩnh vực, ...

Chung tay bảo vệ môi trường vùng nông thôn

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có những quy định cụ thể về BVMT vùng nông thôn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ cuộc sống của người dân nông thôn. Tuy nhiên, môi trường sống ở nông thôn ...