Thêm cơ hội việc làm cho người lao động

Tạp chí Lao động và Công đoàn, Sở Thương binh – Lao động và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024, đem lại nhiều cơ hội bổ ích cho cả người lao ...

Nỗ lực phát triển người tham gia bảo hiểm

Thực tiễn đã chứng minh, việc tham gia BHXH, BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đây được xem là hai trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận ...

Giúp người nghèo an cư

Huyện biên giới Buôn Đôn đã và đang triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau nhằm tạo điều kiện để các hộ gặp khó khăn về nhà ở an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.