Tăng trưởng tín dụng chính sách đạt 7,65%

Ngày 11/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ...