Hỗ trợ hơn 300 nghìn lượt người lao động

Theo báo cáo của Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), thông qua Chương trình Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024, đã có 243.735 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ hơn ...

Đồng bộ phát triển bao phủ bảo hiểm y tế

Năm 2023, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp, sự phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), đến cuối năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đạt 92,7% ...