Kiến Xương: Đưa Nghị quyết số 68 tới người dân

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sau khi Nghị quyết số 68 của Chính phủ được ban hành, huyện Kiến Xương đã khẩn trương triển khai để hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo đúng quy định.