Xuất khẩu Container hơn 6 tấn mắc ca chính ngạch đầu tiên sang Nhật Bản | VTC16