Vạch mặt "thủ phạm" tấn công đàn gà nhiều ngón tại Phú Thọ | Khởi nghiệp VTC16