Sâm Lai Châu - Cây tiền tỷ giúp dân thoát nghèo | VTC16