Nông dân trồng lúa Đồng Tháp vui như Tết vì trúng mùa, trúng giá | VTC16