Nhiều rào cản mới khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc | VTC16