Công nghệ biến chất thải chăn nuôi như phân lợn, lõi ngô thành… "tiền" | Nông nghiệp xanh | VTC16