Cảnh báo dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm bùng mạnh dịp cuối năm | 10 phút cảnh báo VTC16