Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhà nông “liêu xiêu” vì giá phân bón, rơm rạ tăng mạnh như "tên lửa"
Các vùng trồng thanh long ở Bình Thuận đang bước vào mùa chong đèn vụ nghịch. Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 đến nay, giá vật tư nông nghiệp liên tục ...
Chuyển mạnh xuất khẩu thanh long sang chính ngạch
Ngoài củng cố, mở rộng các thị trường xuất khẩu truyền thống, tỉnh Bình Thuận sẽ tăng cường xúc tiến thương mại để mở thêm thị trường mới.
Bình Thuận quản lý mã số vùng trồng thanh long
Việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là rất cần thiết để thanh long Bình Thuận đáp ứng được nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu bền ...
Thanh long và các sản phẩm thanh long Bình Thuận sẽ tham gia hội chợ rau quả ở Thái Lan
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đoàn giao thương tham gia Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2022 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị ...
Bình Thuận: Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng cho cây thanh long
Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu nông sản, tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông ...