Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 thủ tục hành chính
Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) toàn thành phố Hà Nội là 1.910 TTHC. Thực hiện phương án ủy quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi ...