Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chính sách kịp thời “tiếp sức” cho ngành Y tế
Vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết gói ngân sách 250 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thành ...