Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quảng Bình: Cách chức hiệu trưởng mang "sổ đỏ" nhà trường đi cầm cố
Mang "sổ đỏ" nhà trường đi cầm cố, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đã bị kỷ luật về Đảng. Nay Ủy ban nhân dân (UBND) ...