Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chính thức: U23 Triều Tiên không bỏ giải U23 châu Á
U23 CHDCND Triều Tiên sẽ vẫn tham dự U23 châu Á theo đúng kế hoạch ban đầu thay vì những thông tin họ sẽ bỏ giải như những ngày gần đây.