Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nông dân - doanh nghiệp bắt tay làm thương hiệu, hạt điều được khách hàng Mỹ, EU mua mạnh
Tỉnh Bình Phước có khoảng 3.200ha điều hữu cơ, có 15/22 sản phẩm OCOP làm từ hạt điều. Nhưng để nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt bình quân ...