Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID-19
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống ...