Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đẩy nhanh tiến độ cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1
Mới đây, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Trương Hữu Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát tiến độ cụm dự án ...