Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế
Huyện Mai Sơn (Sơn La) vừa khởi công xây dựng cầu dân sinh bản Khoa, xã Chiềng Chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi.