Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tỉ lệ sống của tôm thẻ nuôi tăng 20% nhờ chế phẩm từ hạt bơ
Chế phẩm polyphenol từ hạt bơ ở dạng bột, công thức phối trộn đơn giản, dễ sử dụng, giúp tăng cường hệ miễn dịch ở tôm thẻ chân trắng chống lại các ...