Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu: Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển xin lỗi Đảng, Nhà nước
Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội… vì để xảy ra sai phạm và ...