Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Người nuôi cá Lý Sơn phấn khởi khi giá bớp tăng ca đột biến
Những ngày này, hàng chục hộ nông dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rất phấn khởi khi giá cá bớp năm nay tăng cao đột biến, giúp người nuôi cá ...