Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quy định mới về thi tuyển công chức năm 2020
Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; có hiệu lực từ 1/12/2020), việc tuyển công chức được thực ...
Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục
Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Công văn số 460/SNV-CCVC gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng ...