Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phú Yên đang nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 với quyết tâm vượt khó, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh về những kết quả đạt được thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Ông Hồ Văn Nhân cho biết:

Đến nay, toàn tỉnh có 63/83 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 9 vườn mẫu NTM; 2 huyện đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn Phú Yên đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Nhân dân trong toàn tỉnh.

Hiện UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 38/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao; đồng thời đang tham mưu cho tỉnh ban hành bộ tiêu chí các loại hình xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu...

Ông Hồ Văn Nhân

* Xây dựng NTM giai đoạn mới, với những chỉ tiêu, tiêu chí mới cao hơn các chỉ tiêu, tiêu chí ở giai đoạn trước. Vậy các địa phương trên địa bàn tỉnh nỗ lực như thế nào để triển khai thực hiện tốt các tiêu chí mới, thưa ông?

- Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành một số chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM các cấp; trong đó nhấn mạnh một số chỉ tiêu về cảnh quan và môi trường. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung; đặc biệt nhấn mạnh về các công tác cải tạo cảnh quan môi trường và tăng thu nhập của người dân ở nông thôn.

Đối với những tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025, gần như tiêu chí nào cũng thực hiện khó và cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của trung ương, cơ quan thường trực, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng đang tham mưu tổng hợp, hướng dẫn cho các địa phương rà soát đánh giá lại những chỉ tiêu, tiêu chí giai đoạn mới để có những giải pháp giúp các địa phương hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh đang huy động các nguồn lực xã hội, cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng NTM trong giai đoạn mới. Tổng nguồn vốn cần để huy động xây dựng NTM giai đoạn mới dự kiến gần 6.800 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị và các vùng miền, đa dạng sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

* Thưa ông, trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM, NTM nâng cao và hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu, có nhiều tiêu chí như xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân… Các địa phương vùng đồng bằng còn khó đạt, vậy ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì những tiêu chí này, sẽ được hỗ trợ và gỡ khó như thế nào?

- Đối với các xã thuộc miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thì ngoài việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, hiện nay trung ương cũng đã phê duyệt chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, các địa phương cần lồng ghép 2 chương trình này để vừa thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo ở các xã miền núi vừa hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí về NTM. Trước mắt, những tiêu chí nào dễ thì làm trước, khó làm sau tùy theo đặc trưng vùng miền mỗi địa phương để xác định.

Để bảo đảm các địa phương về đích đúng hẹn, thời gian tới, tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn xây dựng NTM thông qua các đề án, dự án. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng NTM tại các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

* Xin cảm ơn ông!

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, giải quyết những vấn đề cấp thiết sau hơn 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021- 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM. Đây là những nội dung trọng tâm, liên quan đến nhiều nội dung thành phần, cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực và được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

 

Đồng chí Lê Tấn Hổ,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết