A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân bổ 15 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-UBND phân bổ 15 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, TP Tuy Hòa được phân bổ hơn 618 triệu đồng; TX Sông Cầu hơn 2,3 tỉ đồng; TX Đông Hòa hơn 1,7 tỉ đồng; huyện Đồng Xuân hơn 2,1 tỉ đồng; huyện Phú Hòa hơn 1,2 tỉ đồng; huyện Sơn Hòa hơn 1,2 tỉ đồng; huyện Sông Hinh hơn 2 tỉ đồng; huyện Tây Hòa hơn 1,5 tỉ đồng và huyện Tuy An hơn 2,1 tỉ đồng.

Việc phân bổ nguồn vốn này trên nguyên tắc tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo quyền chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện chương trình. Nguồn kinh phí này ưu tiên hỗ trợ cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt dưới 15 tiêu chí. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững…

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép, phân bổ chi tiết vốn cho từng công trình, dự án của từng xã đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân bổ. Cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, lồng ghép nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện chương trình, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ. Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết