A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Hoài Đức phấn đấu thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Hoài Đức phấn đấu xây dựng 2 xã Minh Khai, Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xã Vân Canh, Đắc Sở, Tiền Yên, Cát Quế, An Thượng, Đức Giang, Di Trạch, La Phù, Đông La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về việc giao chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện phấn đấu xây dựng 2 xã Minh Khai, Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xã Vân Canh, Đắc Sở, Tiền Yên, Cát Quế, An Thượng, Đức Giang, Di Trạch, La Phù, Đông La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết xác định nội dung công việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, UBND các xã, góp phần triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ. Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; triển khai rà soát quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã đồng bộ với khu dân cư hiện trạng và các quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Huyện Hoài Đức phấn đấu thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao
Năm 2023, huyện Hoài Đức phấn đấu xây dựng 2 xã Minh Khai, Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện 2 tiêu chí bắt buộc đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tiêu chí thu nhập cần đảm bảo người dân có mức thu nhập từ 74,8 triệu đồng/người/năm; tiêu chí mô hình nông thôn thông minh.

Đồng thời, rà soát kết quả thực hiện 8 tiêu chí về: an ninh trật tự; môi trường; sản xuất; y tế; văn hoá; giáo dục và đào tạo; chuyển đổi số, qua đó lựa chọn lĩnh vực (ít nhất 5 lĩnh vực) làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng sân thể thao xã; tuyên truyền, vận động sự đồng thuận, ủng hộ của người dân để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Với 9 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến nay hầu hết các xã đều đã đạt từ 14-16/19 tiêu chí. Với các tiêu chí chưa đạt, chủ yếu là các tiêu chí quy hoạch, giáo dục, văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, quốc phòng - an ninh, UBND huyện yêu cầu các xã tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch, giải pháp, cân đối nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần nhằm hoàn thành tiêu chí còn thiếu.

Đối với các xã còn lại (Song Phương, Vân Côn, Dương Liễu), căn cứ Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt, giải pháp tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đủ điều kiện đề nghị Thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với tiêu chí phường vào năm 2024.

Cùng với đó, UBND huyện giao các phòng, ban, ngành huyện hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá và thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tham mưu UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các xã đánh giá kết quả, lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành phụ trách theo quy định.

Về tiến độ lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các xã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định của Thành phố trong quý III/2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết