A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng về cơ sở khi xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động phải được tiến hành đồng bộ, sát với tình hình thực tế ở cơ sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên; các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, tránh chồng chéo vềnội dung. Định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động; đồng thời ghi nhận và kịp thời biểu dương, khen thưởng những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Phát huy vai trò chủ trì của ủy ban MTTQ các cấp trong phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời huy động và tạo nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết