A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gần 6.800 tỉ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, giai đoạn 2022-2025, nhu cầu nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh dự kiến gần 6.800 tỉ đồng.

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện chương trình dự kiến hơn 339 tỉ đồng (chiếm 5%). Vốn ngân sách địa phương 340 tỉ đồng (chiếm 5%). Vốn lồng ghép từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM… dự kiến hơn 1.631 tỉ đồng (chiếm 24%). Vốn tín dụng dự kiến hơn 3.126 tỉ đồng (chiếm 46%). Vốn doanh nghiệp dự kiến hơn 883 tỉ đồng (chiếm 13%). Vốn huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng hơn 475 tỉ đồng (chiếm 7%).

Trong phần vốn ngân sách địa phương dự kiến 340 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hơn 77,8 tỉ đồng, gồm nguồn đầu tư hỗ trợ chương trình là 71 tỉ đồng (theo Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh) và dự ước vốn hỗ trợ công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu là 6,8 tỉ đồng; ngân sách cấp huyện hơn 262 tỉ đồng...

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết