Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đông Hòa: Phấn đấu xây dựng thêm từ 1-2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 26/10, UBND TX Đông Hòa sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm từ đầu năm 2022 đến nay.

Thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến nay xã Hòa Thành đạt 9/19 tiêu chí, Hòa Tân Đông đạt 8/19 tiêu chí và Hòa Xuân Đông đạt 6/19 tiêu chí. Xã Hòa Xuân Nam đạt 9/19 tiêu chí và Hòa Tâm đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới. Thị xã có 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Lộc Đông (xã Hòa Thành), 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt 5/9 tiêu chí, 1 vườn mẫu nông thôn mới đạt 4/5 tiêu chí, 1 vườn mẫu đạt 2/5 tiêu chí và 2 vườn mẫu đạt 1/5 tiêu chí. Có 2 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 2 sao, đó là trà dây thìa canh và gạo chất lượng Hòa Thành.

Tại cuộc họp, một số tồn tại, hạn chế được nêu ra như: việc vận động, áp dụng các mô hình phát triển sản xuất, tham gia các tổ chức kinh tế hợp tác, cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà ở… Vai trò chủ thể của người dân chưa phát huy hiệu quả, vẫn còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.

Từ nay đến cuối năm 2022, UBND TX Đông Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiện có. Đồng thời xây dựng thêm từ 1-2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; mỗi xã, phường có ít nhất 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết