A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023-2024

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới năm 2023-2024.

Cụ thể, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 là Tây Hòa và năm 2024 là Phú Hòa. TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và TX Đông Hòa đăng ký phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Có 8 xã đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 và 2024, gồm: Xuân Quang 1, Đa Lộc (huyện Đồng Xuân), Sông Hinh (huyện Sông Hinh), Xuân Lâm (TX Sông Cầu), Hòa Tâm, Hòa Xuân Nam (TX Đông Hòa); Sơn Hội, Sơn Phước (huyện Sơn Hòa).

15 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), Xuân Bình (TX Sông Cầu), Hòa Thịnh, Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa), Hòa Hội, Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa), Bình Kiến, Hòa Kiến (TP Tuy Hòa), Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông (TX Đông Hòa), Sơn Xuân, Sơn Long (huyện Sơn Hòa), An Chấn, An Ninh Tây (huyện Tuy An).

6 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Hòa Đồng, Hòa Phong, Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), Hòa An, Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), Hòa Thành (TX Đông Hòa).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt 22 khu dân cư phấn đấu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 34 vườn mẫu phấn đấu vườn mẫu nông thôn mới. Việc các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới năm 2023-2024 là cơ sở để tập trung chỉđạo, uu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới năm 2023-2024.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết