Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi trả chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc theo quy định, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng.

UBND Thành phố vừa có Văn bản số 3722/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023 để các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức hiểu, đồng thuận.

Đồng thời, tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ học phí đối với các đối tượng theo quy định; thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trực thuộc (chi trả thông qua cơ sở giáo dục).

UBND Thành phố yêu cầu việc chi trả chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh phải đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng. (Ảnh minh họa: P.T)

Việc chi trả chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh phải đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng. (Ảnh minh họa: P.T)

Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc theo quy định, thực hiện chi trả chế độ cho trẻ em, học sinh được hưởng hỗ trợ bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng; thực hiện công khai cơ chế hỗ trợ và kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn các xã miền núi; trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm học phí đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của thành phố; học viên thuộc đối tượng được giảm học phí đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được hưởng mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí thực tế học sinh phải nộp năm học 2022-2023 do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết