A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nam Định: 8 tháng, 705 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 6.148 tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 705 doanh nghiệp và 36 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 6.148 tỷ đồng…

Đó là thông tin được đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đưa ra tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, diễn ra ngày 13/9 vừa qua.

Tỉnh Nam Định: 8 tháng, 705 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 6.148 tỷ đồng
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cũng đồng thời khẳng định: Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW là rất quan trọng, giúp cho các tỉnh, thành, trong đó có Nam Định lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Số lượng doanh nghiệp của tỉnh hằng năm đều có xu hướng tăng nhanh chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước.

Tính đến ngày 31/7/2022, trên địa bàn tỉnh Nam Định có tổng số 10.958 doanh nghiệp (gấp 2,6 lần năm 2011) và 845 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, có 705 doanh nghiệp và 36 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 6.148 tỷ đồng…

Trong thời gian vừa qua, Nam Định cũng đã có những bước đi khác biệt trong thu hút đầu tư; chọn lựa các lĩnh vực, nhà đầu tư phù hợp. Các loại hình doanh nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng trong tăng tưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bí thư Tỉnh ủy Nam Định: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại Nam Định vẫn còn khiêm tốn, chỉ khoảng 6.455 doanh nghiệp tính đến 31/12/2021, đứng thứ 8/11 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 26/63 cả nước.

Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động tại Nam Định chưa cao, chỉ đạt 3,5 doanh nghiệp/1.000 người, đứng thứ 10/11 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 60/63 cả nước. Trong khi đó, tỉnh vẫn còn rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển doanh nghiệp, nhất là từ khu vực hộ kinh doanh, làng nghề. Hiện Nam Định có hơn 105.000 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, đứng thứ 5/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 12/63 cả nước.

Tỉnh Nam Định: 8 tháng, 705 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 6.148 tỷ đồng
Buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW

Ghi nhận những kết quả tỉnh Nam Định đã làm được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cũng như một số tồn tại, hạn chế cần nhìn nhận một cách thẳng thắn trong công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW, Trần Tuấn Anh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc, để có giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành; đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp; coi doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Tiếp tục nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân trong các làng nghề. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh Nam Định tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Nghiên cứu ban hành các nghị quyết riêng về phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân, trong đó lưu ý không chỉ về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng.

Nam Định phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 14.500 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết