Trải nghiệm sống ở xứ sở thần tiên miền Đông Bắc: Cưỡi ngựa, hái sim,... | Sống ở làng VTC16