A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phú Hòa: Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội trong giai đoạn mới

Huyện ủy Phú Hòa vừa triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, huyện Phú Hòa tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu tỉ lệ thất nghiệp toàn huyện dưới 2%; đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần…

Đến năm 2045, bảo đảm mọi người dân Phú Hòa đều được thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước, địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Phú Hòa phát triển toàn diện và bền vững.

Huyện ủy Phú Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách xã hội trong giai đoạn mới cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết