Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TX Sông Cầu ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh.

Đây là kết quả của việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) liên thông giữa ba cấp tỉnh, huyện, xã để đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đạt được sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Hiệu quả công tác phối hợp

Trong hệ thống chính quyền các cấp, cấp huyện có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm cầu nối tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước giữa ba cấp.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giải quyết TTHC được các cấp, ngành trên địa bàn thị xã quan tâm, chú trọng thực hiện. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng và trước hẹn ngày càng tăng, tạo được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, nhất là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư…

Đây là những lĩnh vực cần có sự phối hợp liên thông giải quyết giữa các cấp, ngành từ cấp xã đến các sở, ban ngành của tỉnh. Theo đó, thị xã xác định cần phải tích cực đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đạt được sự hài lòng của người dân, tổ chức; đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và xem đây là yếu tố đem đến thành công trong công tác CCHC.

Để công tác phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC liên thông ngày càng được tăng cường, hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin cần được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC. Đồng thời tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; có cơ chế kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết và thực hiện các TTHC…

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Người đứng đầu có vai trò rất quan trọng trong công tác phối hợp giải quyết TTHC. Qua kết quả thực tế cho thấy, đơn vị nào người đứng đầu quan tâm, có am hiểu sâu và quyết tâm thì nơi đó hiệu quả công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng được nâng cao. Do đó cần đề cao và cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực hiện công tác CCHC; lấy kết quả chỉ số CCHC hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thí điểm các mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp, gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế và chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Đồng thời nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ CBCCVC trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của CCVC trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; gắn kết quả, hiệu quả giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức với kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của CBCCVC. Một việc quan trọng nữa là tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hạn chế tình trạng hồ sơ bị hủy, trả ngược lại. Ngoài ra cần thành lập tổng đài để hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân; có cơ chế khuyến khích việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại nhà khi người dân có nhu cầu, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC trên môi trường mạng; đẩy mạnh hơn nữa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức. Trong đó tập trung tuyên truyền bằng hình thức, phương tiện người dân dễ tiếp cận, khai thác và thường xuyên sử dụng; hướng dẫn cá nhân, tổ chức cách thức tra cứu tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công; đồng thời có cơ chế miễn phí việc nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân ngày càng tin tưởng, ủng hộ và thường xuyên sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, việc các sở, ngành tỉnh phối hợp với các địa phương rà soát các TTHC thực hiện giải quyết liên thông để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình phối hợp thực hiện liên thông giải quyết TTHC; trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ giúp nâng mức độ hài lòng cho công dân. Cấp nào được quy định thời gian giải quyết thì phải kịp thời giải quyết đúng và trước thời gian được giao, qua đó chỉ ra được trách nhiệm của các cấp nếu để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Để đạt được mục tiêu trong công tác cải cách TTHC tại Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh nói chung và của TX Sông Cầu nói riêng cần có sự chung tay phối hợp của các cấp, ngành, người đứng đầu đơn vị, địa phương nhất là yếu tố về con người và trang thiết bị để phục vụ quá trình thực hiện. Do vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động trong công tác CCHC, nhất là công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, xem đây là một trong những nhiệm vụ để xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết