A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám định y khoa, thực hiện chế độ người có công

Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành; bệnh viện thuộc các trường đại học về việc thực hiện giám định y khoa để xem xét, công nhận giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Theo văn bản này, Bộ Y tế cho biết thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện việc giám định y khoa làm cơ sở xem xét công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng nội dung hướng dẫn tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các bác sĩ Bệnh viện E khám, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách.
Các bác sĩ Bệnh viện E khám, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách

Cụ thể, việc giảm định y khoa để xác định thương tật, bệnh tật đối với người bị thương, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, thân nhân của người có công với cách mạng và xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hồ sơ, chẩn đoán và giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học; phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo các quy định sau: Hồ sơ giám định y khoa - Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy chứng nhận phẫu thuật thực hiện theo quy định Mẫu số 2 và Mẫu số 52 tại Phụ lục số XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy 2 định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Việc chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin".

Việc giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo hướng dẫn tại Quyết định số 4779/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giảm định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế.

Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo quy định tại Điều 168 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện đúng quy định.

Link bài gốc Copy link
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết