A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đông Hòa: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.300 lao động

UBND TX Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm 64 hộ nghèo, đào tạo nghề cho 270 lao động; giải quyết việc làm cho 3.300 lao động.

Để đạt được mục tiêu này, UBND thị xã đề nghị các phòng, ban chuyên môn phối hợp UBND các xã, phường rà soát, xác định đối tượng để thực hiện các chính sách, đề án về người có công với cách mạng, dạy nghề, việc làm, giảm nghèo, tệ nạn xã hội, trẻ em, bình đẳng giới. Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống thông tin giám sát, đánh giá từng chính sách, dự án hiệu quả đúng theo quy định.

Tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo, tệ nạn xã hội, trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn thị xã. Hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động; lồng ghép nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của thị xã để triển khai hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết