|
  • :
  • :

Trường Long phấn đấu hoàn thành sớm xã nông thôn mới nâng cao 

Phong Điền hiện có 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, riêng xã Trường Long đang tập trung nâng chất các tiêu chí và hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giáo dục, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa.

 

Hợp tác xã chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP xã Trường Long, huyện Phong Điền. Ảnh: T. TRINH

Hợp tác xã chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP xã Trường Long, huyện Phong Điền. Ảnh: T. TRINH

Xã Trường Long đang dồn sức nâng chất các tiêu chí như tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phối hợp đạt theo quy định; đăng ký trái vú sữa là sản phẩm tiềm năng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; nâng chất trường học, thiết chế văn hóa… Cùng đó, xã quan tâm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Trường Long phấn đấu trong tháng 10-2022 hoàn thành hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguồn: https://baocantho.com.vn/truong-long-phan-dau-hoan-thanh-som-xa-nong-thon-moi-nang-cao-a151387.html