|
  • :
  • :

Mô hình lúa 4.0

18/01/2022
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện một số mô hình có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 (mô hình lúa 4.0), ...

Mô hình lúa 4.0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện một số mô hình có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 (mô hình ...

Thị trường ảm đạm, người trồng đào Sơn La lo lắng

Những năm gần đây nhiều hộ dân ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã chuyển diện tích trồng ngô, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng đào với hy vọng mỗi dịp Tết đến, Xuân về sẽ có khoản thu nhập cao từ bán cành đào. Tuy nhiên năm nay, do chất lượng đào không ...