|
  • :
  • :

Giá cả thị trường nông sản ổn định

Ngày 1/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, các sản phẩm rau, củ, quả và các loại hoa Đà Lạt… giá cả khá ổn định, trong khi giá vật tư phục vụ nông nghiệp vẫn ở mức cao.