|
  • :
  • :

Giá cả thị trường 

Sau một thời gian ở mức thấp, giá cá tra thịt và cá tra giống tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng ít nhất từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng. Giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu (cá tra thịt trắng) đang được nông dân bán cho các ...