|
  • :
  • :

Nông thôn mới Vị Xuyên: Khởi sắc từng ngày

Vị Xuyên (Hà Giang) hôm nay đã có sự thay đổi lớn, những con đường đất lầy lội trước đây đã dần được bê tông sạch sẽ, khang trang, đời sống của bà con dân tộc vùng phiên dậu tổ quốc đang từng bước khởi sắc.