|
  • :
  • :

Huyện Tiên Lãng đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 982/QĐ-TTg ngày 15/8/2022 công nhận huyện Tiên Lãng đạt chuẩn NTM năm 2020. Sau 10 năm thực hiện XDNTM, huyện này đã được công nhận hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Huyện Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện NTM kiểu mẫu.
 
Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tiên Lãng đã có bước phát triển toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 51,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%.
 
Huyện Tiên Lãng cũng được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương bước đầu đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Huyện Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đạt mức thu nhập 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt ≥ 90%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ năm 2020 trở đi sẽ giảm xuống dưới 1% và đến năm 2025 không còn hộ nghèo.
 
Trước đó, các huyện Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cũng được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.
Tác giả: Phạm Trang
Nguồn: https://kinhtenongthon.vn/huyen-tien-lang-dat-chuan-nong-thon-moi-post51790.html