|
  • :
  • :

Đà Lạt: 5 mô hình cải tạo chất lượng giống cây trồng

Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt vừa được giao làm chủ đầu tư triển khai 5 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để cải tạo chất lượng giống cây trồng năng suất, chất lượng cao trên địa bàn. 

Trong đó bao gồm: 2 mô hình trồng 7.000 m2 diện tích khoai lang mật tại xã Tà Nung; 2 mô hình trồng 8.000 m2 dâu tây tại Phường 7; 1 mô hình trồng ớt ngọt 4.000 m2 tại xã Tà Nung. 
 
Tổng mức đầu tư tại xã Tà Nung trồng cây khoai lang mật gần 121,4 triệu đồng, ớt ngọt hơn 147,8 triệu đồng; tại Phường 7 trồng dâu tây gần 202,5 triệu đồng. 
 
Cụ thể, hộ nông dân đối ứng hơn 35 triệu đồng 2 mô hình trồng khoai lang mật; gần 58,7 triệu đồng 2 mô hình trồng dâu tây; hơn 42,8 triệu đồng 1 mô hình trồng ớt ngọt. Số tiền đầu tư còn lại do kinh phí khuyến nông của Nhà nước hỗ trợ.
 
 
Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202207/da-lat-5-mo-hinh-cai-tao-chat-luong-giong-cay-trong-3123397/