Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nam: Dân trồng rau sạch sống khỏe, thu hoạch đến đâu lái mua đến đó
Mỗi tháng, HTX nông nghiệp Trác Văn xuất ra thị trường 2,5 - 3 tấn rau hữu cơ các loại. So với trồng ngô, trồng lạc, hiệu quả kinh tế cao gấp 7 - 8 ...