Tam nôngTìm theo từ khóa: 

Nông dân đang rơi vào “ma trận” phân bón Nông dân đang rơi vào “ma trận” phân bón
T2, 08 / 2018 2:59 chiều
Hàng nghìn cơ sở sản xuất và hàng chục nghìn sản phẩm phân bón đang lưu hành đẩy người nông dân vào “ma trận” phân bón trong tình trạng hàng thật-hàng[...]