Sức khỏe & thuốcDanh mục Thuốc Nam trị giời leoTìm theo từ khóa: 

Thuốc Nam trị giời leo Thuốc Nam trị giời leo
T3, 07 / 2018 11:10 sáng
Zona (dân gian gọi là giời leo) là bệnh do virút gây phát ban và đau đớn. Bệnh zona là do virút varicella-zoster – cùng một loại virút gây bệnh thủ[...]