T5 ,23/08/2018 - 2:28 chiều | admin

Sở NN&PTNT Quảng Bình vừa ban hành Phương án xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Bình năm 2018. Theo đó, mỗi mô hình sẽ được chính quyền hỗ trợ 200 triệu đồng sau khi được Sở NN&PTNT tiến hành nghiệm thu

Theo Phương án, trong năm 2018, toàn tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng 3 mô hình gồm: Trồng cây dược liệu có giá trị cao, hiện đang có tiềm năng thị trường tiêu thụ như sâm bố chính, đinh lăng, cà gai leo… bằng biện pháp canh tác hữu cơ, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm của Israel tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch với diện tích 4ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng;

Tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng/mô hình.

Mô hình trồng rau, quả an toàn trên giá thể, thủy canh trong nhà lưới như dưa lưới, dưa leo, cà chua, mướp đắng, rau ăn lá các loại… với quy mô 1ha nhà lưới/nhà màng tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 5 tỷ đồng;

Mô hình trồng rau, quả hữu cơ trong nhà lưới, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm của Israel tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy với quy mô 2.000m2 nhà lưới/nhà màng, kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Bình, với các mô hình này, tỉnh sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng/mô hình từ nguồn kinh phí chưa sử dụng hết tại Quyết định Phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản năm 2018.

Phương thức hỗ trợ được áp dụng sau đầu tư. Theo đó, các chủ đầu tư ký hợp đồng với Sở NN&PTNT, đồng thời chủ động triển khai đầu tư xây dựng mô hình; sau khi hoàn thành, Sở sẽ tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hỗ trợ.

PV

Bài viết cùng chuyên mục